MATEMATYKA PODSTAWA -KURS

KURS MATURA – PODSTAWA MATEMATYKA

 TERMIN ZAJĘĆ: soboty 9:30 -12:30 

 

75 godz / 60 min -> cena TYLKO 22 ZŁ za godz. zajęć 

Ilość kursantów – 6-10

W cenie zajęć uczeń otrzyma:

- przerobienie całego materiału obowiązkowego do matury

- mnogość dodatkowych zadań rozwijających, powtarzających i utrwalających materiał

- w czasie trwania kursu – stały kontakt z nauczycielem (mail, skype, Messenger, FB) w celu konsultacji i utrwalania materiału

- testy zaliczeniowe i maturalne sprawdzające postępy i umożliwiające monitorowanie postępów (uczeń ma pewność, że pracując i zaliczając poszczególne etapy zda maturę bez kłopotu)

- PEŁNY ZWROT KOSZTÓW KURSU jeśli kursant nie zda matury zagwarantowany w umowie. My GWARANTUJEMY ZDANĄ MATURĘ (o ile kursant będzie z pracował na naszych zasadach)

 

Planowane rozpoczęcie kursu:  24 wrzesień 2016.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Każdy kursant podpisuje przed przystąpieniem do kursu umowę (w razie zwrotu kosztów musimy mieć wasze dane i zobowiązanie o rzetelnym uczestnictwie)

2. Wystawiamy rachunek za zajęcia.

3. Łączna kwota za kurs to 1650 zł (w indywidualnych przypadkach może być rozłożona na 3 raty -I rata 650 zł do 16 września 2016 r, II rata -500 zł do 15 grudnia 2016 r, III rata 500 zł do 15 lutego 2017 r). Wpłaty można dokonać na nasze konto bankowe: Bank Śląski 28 1050 1096 1000 0023 4322 9130 z dopiskiem -matura podstawa +imię i nazwisko uczestnika kursu) bądź gotówką w Ustroniu (ul.Sportowa 7C)  lub w Wiśle  (1 Maja 29a)

4. Wpis na kurs uważa się za skuteczny w dniu dokonania wpłaty i podpisania z nami umowy. (dostępna na maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub w każdej ze szkół) 

5. Dodatkowe info pod tel 604 403 598 

6. Zwrot kosztów kursu możliwy, jeśli kursant ma co najmniej 90 % frekwencję na zajęciach, oraz pod warunkiem zaliczania wymaganych min 40% na każdym z testów sprawdzających lub monitorujących. Tylko wtedy możemy dać Wam gwarancję sukcesu, kiedy zechcecie sami z nami pracować. Nauczyciel jest do Waszej dyspozycji. Zależy nam na Waszym sukcesie! 

 

 

 

Chcesz mieć pewność sukcesu? Przyjdź i pracuj z nami!